Terms and conditions

Lees deze overeenkomst voordat u doorgaat, want door naar de website te gaan, te browsen of anderszins te gebruiken,
 geeft u aan dat u akkoord gaat met alle voorwaarden in deze overeenkomst.

U mag via deze site geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden, verspreiden of anderszins publiceren dat
(a) bugs, virussen, wormen, valluiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat; (b) lasterlijk, bedreigend,
lasterlijk, obsceen,

onfatsoenlijk, pornografisch, discriminerend is, of aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wetten
van de België of de wetten van een ander land dat van toepassing kan zijn; of (c) de auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken,
handelsgeheimen
 
of andere eigendomsrechten van enige persoon schendt of schendt. tristore.nl kan u een accountidentificatie en wachtwoord geven om u in staat te stellen
bepaalde delen van deze site te openen en te gebruiken. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht geautoriseerd te zijn
om de Site te openen en te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de voorwaarden van deze overeenkomst, en tristore.nl is niet verplicht
om de bron van een dergelijke toegang te onderzoeken of gebruik van de site.
Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren door uw gebruik van de site, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar,
gebruik deze site dan alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst,
verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de site door deze
alleen in uw internetbrowser weer te geven om te winkelen en niet voor enige commercieel gebruik of gebruik namens derden, behalve zoals vooraf
uitdrukkelijk toegestaan ​​door tristore.nl. Elke overtreding van deze overeenkomst resulteert in de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf
verleende licentie zonder kennisgeving aan u.

Tenzij ons bedrijf dit van tevoren uitdrukkelijk heeft toegestaan, zijn alle materialen, inclusief afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen,
pictogrammen, foto's, programma's, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en ander materiaal dat deel uitmaakt
van deze site (gezamenlijk de “ Inhoud ”) zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen commercieel gebruik
maken van de informatie op de Site of de Site gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf. We behouden ons het recht voor om service te weigeren,
accounts te beëindigen en / of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als we van mening zijn dat het
gedrag van klanten de toepasselijke wetten schendt of onze belangen schaadt. U mag deze site of enig deel ervan niet reproduceren, verspreiden, weergeven,
verkopen, leasen, verzenden, afgeleide werken maken van, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan ​​door ons bedrijf. .

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt
die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang toten gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd,
inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie 
en transmissies en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) opgelopen door dergelijke toegang of gebruik.

U bent zelf verantwoordelijk 
voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u is toegewezen.
U dient tristore.nl onmiddellijk op de hoogte te 
stellen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze Site.